Sống Sạch Food Tại Diễn Đàn Khởi Nghiệp Nông Nghiệp Quảng Nam, Cơ Hội Và Thách Thức

” Diễn đàn Khởi nghiệp nông nghiệp Quảng Nam cơ hội và thách thức” 


Vừa qua, ngày 22/10/2019, được sự cho phép của UBND Tỉnh ,Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Nam cùng với tổ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam chủ trì,  Sống Sạch Food đã tham gia triển lãm tại diễn đàn. 
Tại diễn đàn, chúng tôi cùng với các đại biểu đã được nghe báo cáo và tham luận về thực trạng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Và nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam. Các cơ chế, chính sách và một số văn bản hướng dẫn về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tỉnh

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết: Trong những năm qua, phong trào khởi nghiệp đã được phát động và triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, chính quyền tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho thanh niên trẻ khởi nghiệp là những mục tiêu trọng tâm mà tỉnh hướng tới.


Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Thông qua Diễn đàn khởi nghiệp lần này sẽ tạo thêm động lực. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dáng tạo trong giới trẻ. Đưa phong trào khởi nghiệp lan tỏa rộng khắp. Góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 
Sống Sạch rất vui và tự hào khi đã được tham gia cùng các đại biểu tại diễn đàn.

Chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực không ngừng để ngày càng hoàn thiện và phát triển 

Share: