GIẤY KIỂM ĐỊNH DẦU PHỘNG

Giấy kiểm định dầu phộng Sosafco
Giấy kiểm định dầu phộng Sosafco
Giấy kiểm định dầu phộng Sosafco

GIẤY KIỂM ĐỊNH DẦU MÈ ĐEN

Giấy kiểm định dầu mè đen Sosafco
Giấy kiểm định dầu mè đen Sosafco
Giấy kiểm định dầu mè đen Sosafco

GIẤY KIỂM ĐỊNH DẦU MÈ ĐEN BABY VÀ CHAI LỌ THỦY TINH

Giấy kiểm định dầu mè đen baby
Giấy kiểm định dầu mè đen baby
Giấy kiểm định chai lọ thủy tinh

GIẤY KIỂM ĐỊNH MẬT ONG RỪNG VÀ CHAI NHỰA

Giấy kiểm định mật ong rừng Sosafco
Giấy kiểm định mật ong rừng Sosafco
Giấy kiểm định chai nhựa

CHỨNG NHẬN SỞ HỮU MÃ VẠCH VÀ VSATTP

Giấy công bố hợp quy
Giấy công bố hợp quy
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

CHỨNG NHẬN TỰ CÔNG BỐ HỢP QUY